Herroepingsrecht

Consumenten hebben veertien dagen bedenktijd.

Herroepingsrecht

je hebt het recht, dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag , waarop u of een door u aangewezen derde, wie is niet de vervoerder, de laatste deelzending of het laatste stuk of in bezit hebben genomen. hoed.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, je hebt ons nodig (Florian Hoornnikkel, Eichendorffstraße 2a, 57518 Betzdorf, Duitsland, [email protected], Telefoon: +4927476199757) met duidelijke uitleg (z.B. een per post verzonden brief of een e-mail) over je beslissing, om dit contract te herroepen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Voldoen aan de opzegtermijn is voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, we hebben je alle betalingen gestuurd, die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten, die daaruit voortvloeien, dat u een ander type levering kiest dan door ons wordt aangeboden, hebben gekozen voor de goedkoopste standaard levering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, die u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij, iets anders is uitdrukkelijk met u afgesproken; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs heeft geleverd, dat u de goederen heeft geretourneerd, is na, dat is de eerdere tijd.

U heeft de goederen direct en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons informeert over de herroeping van dit contract, retourneren of aan ons overhandigen. De deadline is gehaald, als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. Voor goederen, die vanwege hun aard niet normaal per post kunnen worden geretourneerd, bedragen deze 100 euro EUR. U hoeft alleen het eventuele waardeverlies van de goederen te betalen, als dit waardeverlies op een om de staat te controleren, Kenmerken en werking van de goederen is niet te wijten aan de noodzakelijke behandeling ervan.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Contracten voor de levering van goederen, die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.
  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, als de verzegeling na levering is verbroken.
  • Contracten voor de levering van goederen, indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere zaken.
  • Contracten voor de levering van goederen, als ze verzegeld zijn, b.v. Ruil kaarten ( ruil kaarten ).
Voorbeeld herroepingsformulier(Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Een Florian Hornickel, Eichendorffstraße 2a, 57518 Betzdorf, Duitsland, [email protected]

- Hierbij herroep ik het(N) ik, wij (*) die van mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
Waren (*)/de levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen bij (*)

– Naam consument(en).(S)

– Adres van de consument(en).(S)

– Handtekening van de consument(en).(S) (alleen als dit op papier wordt gemeld)

– Gegeven

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.